HÌNH ẢNH CÔNG TY

Công Ty TNHH MTV Tư Sang

Công Ty TNHH MTV Tư Sang

Hoạt động TRÌNH DIỄN MÁY CUỐN RƠM VÀ SỬ DỤNG RƠM do IRRI PHỐI HỢP VỚI CỤC TRỒNG TRỌT, SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN HẬU GIANG 

Hoạt động trình diễn máy gieo sạ hàng tại Thị Xã Cai Lậy Tỉnh Tiền Giang.

Hoạt động trình diễn máy gieo sạ hàng tại Thị Xã Cai Lậy Tỉnh Tiền Giang.

Máy Sạ Hàng  Liên Hợp Máy Cày.

Khách hàng tham quan khu trưng bày máy tại buổi trình diễn máy tại Hậu Giang.

Máy Sạ Hàng.

Khách hàng tham quan khu trưng bày máy tại buổi trình diễn máy tại Hậu Giang.

Máy Gặt Đập Liên Hợp.

Nguyên Thứ Trưởng BNN và PTNT và thầy TS Phan Hiếu Hiền - đại học Nông Lâm ghé thăm khu trưng bày sản phẩm máy Công Ty Tư Sang.

Hoạt động hội chợ máy móc ngành nông nghiệp diễn ra tại Cần Thơ

Hoạt động hội chợ máy móc ngành nông nghiệp diễn ra tại Cần Thơ